เบาหวานกับดวงตา

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีคนเป็นจำนวนมาก ถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ที่มีความอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเบาหวานเป็นต้นเหตุให้ร่างกายทำงานผิดปกติ ภูมิคุ้มกันต่ำ ตลอดถึงระบบเนื้อเยื่อ ระบบไหลเวียนเลือดที่มีการทำงานด้อยประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะดวงตาที่เป็นอวัยวะที่อ่อนแอที่สุดของร่างกายก็ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวานเช่นกัน ซึ่งกรณีร้ายแรงอาจถึงขั้นตาบอดถาวร
ถึงแม้การแพทย์ปัจจุบันจะก้าวหน้ามาก มีทั้งเทคโนโลยีและยาเคมีสำหรับการรักษาโรคเบาหวาน แต่การรักษาโรคนี้ให้หายขาดต้องอาศัยความมีระเบียบวินัยของผู้ป่วยในการปฏิบัติตามข้อบังคับยิบย่อยต่าง ๆ ซึ่งโรคเบาหวานสามารถลุกลามและสร้างความเสียหายให้กับดวงตาได้ หลายคนอาจจะเรียกว่าโรคเบาหวานขึ้นตา
เบาหวานขึ้นตาจะเป็นสาเหตุให้ดวงตามีการอักเสบ การเป็นอัมพาตของดวงตาแบบถาวร แล้วพัฒนาไปเป็นโรคต้อกระจกและต้อต้อหิน ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวดวงตาที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้และร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำจากโรคเบาหวานทำให้ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคออกไปได้ ถ้าหากผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปลอดภัยไม่ได้อาการของดวงตาก็จะแย่ลงเรื่อย ๆ ซึ่งปกติแล้วเบาหวานขึ้นตามักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก กว่าจะวินิจฉัยโรคได้ก็ลุกลามไปมากในระดับหนึ่งแล้ว
ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานขึ้นตานั้นมักจะมีอาการเริ่มแรกคือ ตามัวแล้วมองเห็นภาพเบี้ยวในกรณีที่เป็นหนักมากขึ้น ดังนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานควรจะรับการตรวจดวงตาประจำปีอยู่เสมอ ประกอบกับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อลดโอกาสตาบอดถาวร

Leave a Reply